Lloc

Escola d’Art La industrial. Recinte de l’Escola Industrial
Accés: Carrer Rosselló, 121. Barcelona
Metro: Hospital Clínic (Línia 5)


 recinte1

Entrada Recinte Escola Industrial. Carrer Rosselló, 121. Barcelona


industrial

Entrada Escola d’Art La Industrial